Lukuvuoden jaksotus, päättöviikot ja uusinnat lukuvuonna 2023-2024

JAKSOPÄIVÄT  PÄÄTTÖVIIKKOUUSINTAUUSINTAKUULUSTELUN TYYPPIILMOITTAUTUMINEN
   24.8HYLÄTTY22.8
 110.8-29.921.9-29.912.10HYLÄTTY10.10
 22.10-28.1120.11-28.1114.12HYLÄTTY+KOROTUS12.12
 329.11-2.225.1-2.215.2HYLÄTTY13.2
 45.2-5.426.3-5.418.4HYLÄTTY+KOROTUS16.4
 58.4-1.622.5-31.522.8HYLÄTTY20.8


Opintojakson hyväksytty/hylätty suoritus ilmoitetaan opiskelijoille ennen ilmoittautumisen määräpäivää. 

Uusinta järjestetään luokassa 81 klo 8.45 alkaen. Opis­kelija voi yrittää hylätyn opintojakson suorittamista kaksi kertaa uusintakuulustelupäivänä. Uusintoihin on ilmoittauduttava Wilmassa määräpäivään mennessä.