Uusintakuulustelut

Lukuvuoden jaksotus, päättöviikot ja uusinnat lukuvuonna 2021-2022

JAKSO 3

PÄIVÄMÄÄRÄT: 1.12-8.2
PÄÄTTÖVIIKKO: 31.1.-8.2
UUSINTA: 24.2 Uusintakuulustelun tyyppi: Hylätty
ILMOITTAUTUMINEN: 22.2

JAKSO 4

PÄIVÄMÄÄRÄT: 9.2-8.4
PÄÄTTÖVIIKKO: 31.3.-8.4
UUSINTA: 24.4 Uusintakuulustelun tyyppi: Hylätty+Korotus
ILMOITTAUTUMINEN: 26.4

JAKSO 5

PÄIVÄMÄÄRÄT: 11.4-4.6
PÄÄTTÖVIIKKO: 24.5-5.6
UUSINTA: 25.8 Uusintakuulustelun tyyppi: Hylätty
ILMOITTAUTUMINEN: 23.8

Opintojakson hyväksytty/hylätty suoritus ilmoitetaan opiskelijoille ennen ilmoittautumisen määräpäivää. 

Luokkahuoneet, joissa uusinnat järjestetään sekä uusintojen alkamisajat ilmoitetaan erikseen. Opis­kelija voi yrittää hylätyn opintojakson suorittamista kaksi kertaa uusintakuulustelupäivänä. Uusintoihin on ilmoittauduttava Wilmassa määräpäivään mennessä.