Kuraattori

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Työn painopisteenä on koulussa tai oppilaan kotona esiin tulevien vaikeuksien varhainen havaitseminen ja tukeminen tilanteen helpottamiseksi. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan kanssa. Tapaamisten aikana kartoitetaan kokonaistilannetta ja arvioidaan tuen tarve.

Asiakastyöhön kuuluvia ohjauskeskusteluja voidaan käydä joko oppilaan tai / ja huoltajien kanssa sekä tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaan asioita hoitavien henkilöiden kanssa ja laajennetaan oppilaan ympärillä olevaa tukiverkostoa tarpeen mukaan. Kaikki keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori Susanna Wiik on  Iin lukiolla (Valtarintie 11) keskiviikkoisin. Työhuone sijaitsee koulun hallintokäytävällä. Ajanvaraukset voi tehdä alla olevia yhteystietoja käyttämällä.

susanna.wiik(at)pohde.fi
p. 050 310 6894
Wilma