Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yksi Iin kunnan strategisista painopistealueista. Kestävän kehityksen toimintaa toteutetaan Iin lukiossa monella tavoin koulun arjessa.