Kansainvälinen taide

Iin lukiossa on mahdollista valtakunnallisten kuvataiteen kurssien lisäksi suorittaa Kansainvälisen taiteen opintoja. Kansainvälisillä taidekursseilla opettavat KulttuuriKauppilan residenssissä vierailevat taiteilijat. Tarkemmat tiedot kunkin kurssin sisällöstä ilmoitetaan ennen kurssille ilmoittatumista.  

Opetussuunnitelma

Kansainvälisen taiteen kurssit toimivat osana Iin lukion kuvataiteen opetuskokonaisuutta, johon kuuluvat myös kaksi peruskurssia (KUI ja KU2) ja kuusi syventävää kurssia (KTT, KU3-7).

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kansainvälinen taide 1

Kurssilla käsitellään sisältöjä ja tekniikoita, jotka määräytyvät opettajana toimivan taiteilijan kiinnostuksen, kurssin ajankohdan ja kurssipaikan mukaan. Tavoitteena kurssilla on vieraan kulttuurin taiteeseen tutustuminen, kielitaidon harjoittaminen, sekä erilaisten taiteellisten prosessien hyödyntäminen omassa ilmaisussa. Opetuskielenä on englanti. Kurssiin kuuluu myös oppimisportfolion laatiminen.

Kansainvälinen taide 2

Sisältö sama kuin yllä.

SOVELTAVAT KURSSIT

Art in practise

Työharjoittelukurssi, jonka opiskelija suorittaa itsenäisenä suorituksena KulttuuriKaupilassa. Art in Parctise -harjoittelussa opiskelija ohjatusti tutustuu ja osalllistuu residenssin taiteilijan tai residenssin muiden työntekijöiden työhön. Opiskelija pitää harjoittelussa työpäiväkirjaa ja koostaa harjoitteluista portfolion, jonka palauttaa kuvataideopettajalle tarkastettavaksi.